FOLLOW-UP NA AMSTERDAM REALTIME
Sinds het succes van het project, culminerend in vemeldingen door Slashdot en Wired, is er op een aantal manieren doorgegaan op de resultaten.

Esther Polak is doorgegaan op het thema van de manier waarop technologie van bepalende invloed kan zijn op de waarneming van de wereld, zowel in de wetenschap als in de kunst. Zij gaf hierover lezingen en organiseerde o.a. een avond in Stroom (Den Haag) en een seminar op het congres Urban Planning.

Waag Society werkt aan de samenstelling van een geanonimiseerde dataset van de in het project tot stand gekomen sporen en routes om deze te analyseren en ter beschikking te stellen aan diverse geinteresseerde wetenschappers. Daarnaast is uit een serie van beschikbare internationale steden een keus gemaakt voor Riga, hoofdstad van Letland, als plaats om een variant op Amsterdam Realtime uit te voeren. De plaatselijke implementatie wordt uitgevoerd door RIXC, een cultureel medialab. Medio mei vindt een door RIXC georganiseerd festival Arts + Communication plaats, dat zich in 2003 richt op architectuur, ruimte en nieuwe media. De Realtime Riga variant is een coproductie tijdens het festival met RIXC. Medio april zijn twee medewerkers van Waag Society naar Riga gereisd om het project daar op te zetten in samenwerking met RIXC. Van deze voorbereidingen (overdracht software, installatie, testen GPS, testen GPRS etc.) is een beeldverslag beschikbaar.